23 במאי 2011

טיולים בארץ

מעיינות, עין תינה ועין דיבשה

עין תינהברמת הגולן הדבר האחרון שחסר זה מים בניגוד למדבר יהודה
פה זה הרבה יותר קל למצוא מקורות מים טבעיים