16 בדצמבר 2013

טיולים בארץ

טיולים בירושלים - שלג בירושלים



זו העיר שעוטה לבן בעיצומו של כמעט כל חורף ישראלי ושוברת שוב ושוב שיאי קור ומשקעים גבוהים מאוד יחסית לאזור המרכז.