3 ביוני 2015

טיולים בארץ

מעיינות, עין עבדת

עין עבדתנווה מדבר קסום ליד מדרשת דוד בן-גוריון
עין עבדת שמורת טבע צבועה בחום של ההרים וירוק של המים