24 בנובמבר 2015

טיולים בארץ

צעדות, צעדת מודיעין

צעדה
מזמן לא צעדתם מעבר לרחוב שלכם ? אם כך בואו לצעדת מודיעין
צעדה מרשימה בתוך נופי יער בן שמן