27 בינואר 2016

טיולים בארץ

טבע, ענבה

ענבהחורף ישראלי  בנחל ענבה הכצעקתה? 
אכן חורף זה בורך בלא מעט גשמים ..