14 בפברואר 2016

טיולים בארץ

טיולים בדרום, בארי


בארי


פרח נתתי לנורית ,פרח קטן ו..
סוף החורף בראשית האביב הם התקופה לטיולי פריחה