8 בנובמבר 2016

טיולים בארץ

טיולים בירושלים, בית העלמין הצבאי הבריטי בהר הצופים

 בית העלמין הבריטי בהר הצופים רוצים לקרוא סיפור מעניין על מה שקרה כאן בישראל בתקופת המנדט הבריטי 
 אם כן בואו לבקר באנדרטה לזכרם  של חיילים בריטים ואוסטרלים מתקופת  
 האימפריה הבריטית בארץ ישראל