17 בספטמבר 2018

12 בספטמבר 2018

טיולים בארץ

אטרקציות לילדים - עין אביאל

עין אביאל

במיוחד ללקראת חג הסוכות - מעיין עתיק יומין שמחדש ימיו כקדם ונמצא לאורכו של נחל תנינים - פשוט הנאה צרופה.